De tentoonstelling Voorbij de gletsjer neemt je mee naar de Arolla-gletsjer in de Zwitserse Alpen. In de poëtische videosimulatie van kunstenaar Jakob Kudsk Steensen, speciaal gemaakt voor Pieter Teylers Huis, ervaar je de imposante gletsjergrot als een multidimensionaal ecosysteem met torenhoge ijswanden, microscopische korstmossen gevangen in druppels boomhars, harmonisch krakende ijslagen en aangrijpende reisverhalen uit de negentiende en twintigste eeuw.
Kudsk Steensen bezocht de gletsjer in 2022 en legde hem minutieus vast in schetsen, digitale scans en geluidsopnames. Hij trad hiermee in de voetstappen van negentiende-eeuwse geologen die 180 jaar eerder door het gletsjergebied reisden. Daar waar zij overweldigd werden door een alsmaar groeiende ijsmassa, ziet Kudsk Steensen de gletsjer juist in zijn laatste levensfase. Negen maanden na zijn eerste bezoek stortte de ijsgrot in.
In Kudsk Steensens videosimulatie ervaar je het landschap als een lichaam. Via de grotmond zweef je naar binnen, gedragen door koorgezang en krakend ijs. De begeleidende verhalen van geologen maken duidelijk hoezeer de transformatie van een landschap ook een transformatie in onszelf teweegbrengt.