De Waalse Furie in Dokkum was van 27 augustus t/m 7 september 1572 een bezetting tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dit werd gevolgd door een bloedige bevrijding door Waalse troepen in Spaanse dienst. De bevrijding moest een einde maken aan de gemeenschappelijke Geuzen-, boeren- en burgerbezetting van Dokkum, onder leiding van hopman Sipke van Scheltema. Deze bevrijding eindigde in een grootschalige plundering, gevolgd door een stadsbrand.
De expositie over de Waalse Furie is gebaseerd op het persoonlijk verslag van ooggetuige Hendrik van Bra. Het verslag schetst een aangrijpend beeld van de gebeurtenissen in Dokkum. De Geuzen, boeren en burgers kwamen in opstand tegen het Spaanse bestuur. Er volgde een ontzet door Waalse troepen in Spaanse dienst die plunderend door Dokkum gingen. Op indringende wijze vertelt Hendrik van Bra over wat hij heeft gezien.

In de expositie staan verschillende voorwerpen en afbeeldingen centraal die de Waalse Furie in Dokkum uitleggen. Zo is in de Resolutieboeken van Dokkum veel terug te vinden over de jaren na de Waalse Furie. Bovendien wordt aan de hand van kaarten laten zien hoe Dokkum door de Waalse Furie is veranderd, onder andere door de aanleg van de fortificaties, de bolwerken genoemd.