In oktober 1944 bombarderen de geallieerden de dijken van het eiland Walcheren om de bezetter te verjagen. Grote delen van het bewoonde gebied komen onder water te staan. In de Walcherse dorpen leven de mensen verder, op het ritme van het getij. Het duurt meer dan een jaar voordat de dijken zijn gedicht.

De Souburgse fotograaf A.G. Kruithof heeft het dorpsleven tijdens de inundatie op foto’s  vastgelegd. Ooggetuige Jan Kaljouw vertelt hoe het was om alleen op de bovenste verdieping te kunnen wonen en om het meeste vervoer met bootjes te moeten doen. Samen brengen foto’s en verhalen een onderbelicht deel van onze geschiedenis tot leven: een beeld van veerkrachtige Zeeuwen tussen eb en vloed.