Tentoonstellingen aanmelden

Watersnood door klimaatverandering

Watersnoodmuseum, Ouwerkerk

Met de nieuwe tentoonstelling ‘Watersnood door klimaatverandering’ kijkt het Watersnoodmuseum vooruit naar de gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid in Nederland en elders.

De wereld verandert. Door de hoge uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan stijgt de gemiddelde, wereldwijde temperatuur. Deze temperatuurstijging heeft grote gevolgen voor het wereldwijde klimaat. IJskappen en gletsjers smelten af, oceanen verzuren, extreme weersomstandigheden en droogtes komen vaker voor, en dichtbevolkte kustgebieden worden bedreigd door de stijgende zeespiegel.

Daarom werd in 2015, in het klimaatakkoord van Parijs besloten dat de temperatuurstijging niet hoger op mag lopen dan 2 graden ten opzichte het preïndustriële tijdperk. Het streven is echter om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Maar wat voor gevolgen heeft een halve graad meer of minder temperatuurstijging eigenlijk? Wat voor maatregelen zijn er nodig om de wereldwijde temperatuurstijging af te remmen? En, wat zijn de gevolgen als we de mondiale uitstoot van broeikasgassen niet weten te beperken?

In nauwe samenwerking met het KNMI werden voor deze tentoonstelling drie toekomstscenario’s uitgewerkt, uiteenlopend van het op korte termijn invoeren van ingrijpende maatregelen, tot helemaal niets doen om de mondiale CO2 uitstoot te verminderen. Naast de feiten worden de menselijke gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging getoond in de vorm van indrukwekkende documentaire foto- en filmbeelden.

Van 4 jul 20 19

t/m 31 dec 20 19