In deze tijd van klimaatcrisis zijn er acute uitdagingen als bodemdaling, waterveiligheid, extreme neerslag, hitte en droogte. Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waarmee de mensheid wordt geconfronteerd: er is te veel, te weinig of het is te vies. Ruim 80% van alle noodsituaties en rampen veroorzaakt door klimaatverandering zijn water gerelateerd: overstromingen en droogte, vervuiling en waterconflicten met snelle verstedelijking, de groeiende vraag naar voedsel en energie, migratie en klimaatverandering. Deze uitdagingen vormen de basis van de nieuwe tentoonstelling WaterSpiegelingen, die vanaf 15 juni te zien is in het Cuypershuis.

Beeld: WaterSchool – Studio Makkink & Be