Het oeuvre van Femmy Otten (1981) is veelomvattend: ze tekent, schildert, maakt sculpturen en muurschilderingen en figureert in haar eigen performances. Haar werk gaat over thema’s als lichamelijkheid en de manier waarop emoties en herinneringen fysiek met ons versmelten en worden doorgegeven. In de kern vraagt Otten aandacht voor het – vaak vrouwelijk – lichaam dat gewoon ís en mag zijn. In de solotentoonstelling We Once Were One voert de kunstenaar een ferm pleidooi voor kwetsbaarheid en intimiteit in een verharde en grillige tijd.

De tentoonstelling We Once Were One is ingericht als totaalinstallatie, waarin nieuwe werken worden gecombineerd met bestaand werk. De titel verwijst naar de symbiotische verbintenis van geliefden en het verlies daarvan, en viert de verbondenheid met elkaar in al haar vormen. De schoonheid van samenzijn heeft in de coronacrisis en de verschillende lockdowns maatschappelijk een bittere bijsmaak gekregen. Social distancing maakte de ander tot een bedreiging: afstand werd als iets gezonds opgevat. En ook het maatschappelijke debat gaat meer en meer over verschillen tussen mensen dan over overeenkomsten. Er wordt een groeiende kloof gecreëerd in de samenleving tussen kansarm en kansrijk, individu en collectief. In haar solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam klinkt dan ook de stevige oproep door om juist het allerpersoonlijkste voorop te stellen en kwetsbaar te durven zijn in een veranderlijke tijd die steeds verder verhardt. Otten stelt voor om te bezinnen op onze oorsprong, op wat ons verbindt en samenbrengt – op wat echt belangrijk is. Immers: ooit waren we één.

Beeld: Femmy Otten, studiofoto van ‘We Once Were One’ 2021-2022.