Weefsel van Verhalen
Weefsel van Verhalen verbindt de schijnbare tegenstellingen tussen het werk van Mirjam Somers en Marie Claire Gellings. Op het eerste gezicht lijken de twee benaderingen van werk en expositie ver uit elkaar te liggen, maar als je de expositie onbevangen kan ontvangen merk je hoe niet alleen de afzonderlijke verhalen geweven zijn, maar ook hoe de beide werelden met elkaar verbonden worden.

Marie Claire Gellings / Het huis van mijn herinneringen
Verzamelde herinneringen, dat is het materiaal, het weefsel waar ik mee werk. Het weefgetouw waarop ik het maak ben ik, zijn mijn handen, de handen werken en wat komt eruit? Het patroon van mijn manier van kijken en ondergaan, de lagen in mijn werk, de lagen in wat ik zie, de lagen in textiel. In Weefsel van Verhalen dwaalt de bezoeker door mijn visuele geheugen. De gordijnen bepalen de route, de verspreide objecten vertellen de verhalen, de kijker maakt de verbindingen.

Mirjam Somers / Silent Sirens
300 tekeningen over mensen en andere dieren, gemaakt tijdens covid, vormen het uitgangspunt voor het project Silent Sirens. De zoektocht naar de verhalen achter deze tekeningen hebben geleid tot een installatie die voortdurend in ontwikkeling is en naast tekeningen uit maquettes, filmscenes en muziek bestaat. Deze installatie vormt de prelude van het meerjarige, omvangrijke filmproject Silent Sirens. In Weefsel van Verhalen toont Somers de nieuwste fase van haar zoektocht met o.a. een nieuwe filmscene ontwikkeld in samenwerking met muzikant Gerwin Luijendijk.

Silent Sirens wordt mede gefinancierd door CBK Rotterdam, Gemeente Rotterdam en Het Nederlands Filmfonds.

OPENING ZA 23 MAART / 16 UUR: openingswoord door Landa van Vliet

Lyrisch Abstractie 2
licht, warmte, oneindigheid, duisternis, koude, vergankelijkheid
De kunstenaars in deze tentoonstelling baseren zich in hun werk niet op de logica van de fysiek waarneembare werkelijkheid, maar op de gevoelservaring die daaraan wordt beleefd. Hierbij speelt de intuïtie een belangrijke rol, niet als iets irrationeels, maar als een gevoel dat is gebaseerd op jarenlange ervaring.

Dina Vos haalt inspiratie uit de natuur. Vanuit haar fascinatie voor vorm en ordening schept zij ruimte voor haar natuurervaring met tijd, herinnering en stilte.
Antoinette Kok vindt haar inspiratie in de muziek. Een op herinnering en ervaring gebaseerd vertrouwen geeft voeding aan ritmische, muzikale creaties.
Jan Wagners fascinatie ligt in de extra dimensie die de tijd aan de werkelijkheid verleent.
Het werk van Ron Gennisse vindt zijn oorsprong in het zoeken naar vrijheid en het al dan niet vinden daarvan.

OPENING ZA 23 MAART / 16 UUR: openingswoord door Theun Okkerse