Van 3 t/m 8 oktober is het de landelijke Week van de Toegankelijkheid. In deze week wordt in het hele land aandacht gevraagd voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking.

Ook de gemeente Den Haag doet hieraan mee. Dit jaar is er speciale aandacht voor sociale toegankelijkheid. Sociale toegankelijk gaat over hoe we met elkaar omgaan. Dat je gewoon wordt aangesproken bijvoorbeeld, en dat er rekening gehouden wordt met wat je wilt en kunt. Kortom, de kern van sociale toegankelijkheid is dat iedereen gewoon welkom is.

Van dinsdag 27 september t/m vrijdag 7 oktober is in het Atrium Den Haag een expositie ingericht met portretten en verhalen van mensen met een (on)zichtbare beperking.