Werkmans Bovenkamer
In Werkmans Bovenkamer wordt de bezoeker meegenomen in het levensverhaal van kunstenaar en drukker H.N. Werkman. De Bovenkamer is een bescheiden ruimte. Toch kun je er gemakkelijk een uur vertoeven. De rijkdom aan informatie, zowel analoog als digitaal, blijft boeien en gaat verder dan menig tentoonstelling over Werkman. Zijn worsteling tussen het gedwongen zakelijke leven en de creatieve vrijheid zijn zeer herkenbaar en dat werkt zo inspirerend dat je daarna ook gelijk zelf aan de slag zou willen.
(Wat zou kunnen als je een exclusieve workshop hebt gereserveerd via de website)

Werkman is een van de boeiendste Nederlandse kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij was echter niet alleen beeldend kunstenaar: tot zijn overlijden in 1945 had hij in Groningen een drukkerij. Na Werkmans dood zorgen zijn opvolgers ervoor dat de nalatenschap uit de drukkerij zoveel mogelijk bijeen blijft. In 2019 slaagt GRID erin dit materiaal, dat het museum al lange tijd in bruikleen had, aan te kopen. Zo blijft dit erfgoed uit het ‘loden tijdperk’ van de Groningse grafische industrie behouden. “GRID is dé plek waar bezoekers de betekenis van Werkmans kunstenaarschap, zijn ideeën, creativiteit, inspiratie en dwarsdenken kunnen ervaren“, aldus Fronique Oosterhof, directeur GRID Grafisch Museum Groningen.

Werkmans kunstenaarschap is nauw verbonden met de materialen waar hij als drukker mee werkte. In Werkmans Bovenkamer staat het materieel uit de drukkerij centraal: de bokken met houten en loden letters, de handpers en de Heidelberger Drukautomaat. Daarnaast is er een kleine wisselexpositie die laat zien hoe Werkman dat materiaal gebruikte. De eerste wisselexpositie draait om een filmaffiche, een druksel en het omslag van een van de bekendste uitgaven van De Blauwe Schuit. Op het eerste gezicht hebben ze niet veel gemeen, maar een kastje met houten biljetletters legt het verrassende verband bloot.