In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werkte Wiebe de Schiffart als leraar op de ambachtsschool aan de Rondweg in Dokkum. Als hobby tekende hij verschillende leerlingen en verzamelde deze portretten in een map. Nu, jaren later, wil zijn zoon Sipke de Schiffart de portretten teruggeven aan de vroegere leerlingen van zijn vader. Maar wie zijn dat precies? Museum Dokkum laat in een online tentoonstelling de portrettekeningen zien in de hoop dat ze teruggegeven kunnen worden aan de geportretteerden. 

De tweeëntwintig tekeningen zijn op www.museumdokkum.nl/online-tentoonstelling/ te bekijken. Herkent u één van deze personen? Neem dan contact op met Museum Dokkum via info@museumdokkum.nl of 0519-293134.