Schilderijen, prenten, tekeningen, ansichten, verhalen, gedichten en liedjes over het landschap van Wijk aan Zee

In deze tentoonstelling is gekozen voor de landschappelijke aspecten van het zeedorp Wijk aan Zee. Het zijn ‘verbeeldingen van een beeld van een dorp’, vanaf de 16e eeuw tot aan heden
met namen als Cornelis Beelt, Rademaker, Tavenier, Paradies, IJserinkhuijsen en van der Schaar en reproducties van o.a. Jacob Cats, Jacob van Ruisdael en Mondriaan. In de laatste zaal zijn wandelkaarten en gidsen uit de regio te bewonderen waaronder een reproductie van een kaart uit 1529 die is toegeschreven aan Simon Meeusz.