Waar vrouwen in musea veelal het onderwerp zijn van een kunstwerk als muze, draait het project WOMXN. het juist om: vrouwen hebben de regie gekregen. Hoe zien zij zichzelf? Hoe willen zij geportretteerd worden? Wat is relevant in hun ogen?

Voor het project WOMXN. heeft fotograaf Sebiha Öztaş 23 vrouwen geselecteerd om de kracht die ze uitstralen en hun maatschappelijke bijdrage aan de stad Rotterdam. De titel verwijst naar de meer inclusieve spelling van vrouwen; ook van mensen die zich identificeren als vrouw.

Je kunt je afvragen of het wel nodig is om je uitsluitend op vrouwen te richten. Vrouwen zijn tenslotte overal te zien: vrouwen werken in verschillende functies, vrouwen zijn vertegenwoordigd in bladen en in de media. Maar als we inzoomen, zien we dat het percentage vrouwen dat kunst maakt of fotograaf is, aanzienlijk kleiner is in musea dan van hun mannelijke collega’s. Vaak zijn vrouwen het object van de kunstenaar. Voor de verkoop van producten worden mooie vrouwen ingezet om mode te verkopen of om te benadrukken wat het schoonheidsideaal is. Uiteraard is het een eer om mooi op een foto te staan en iemands muze te zijn, maar de vrouw is veel meer dan dat!

In dit project hebben vrouwen de regie gekregen over hoe zij geportretteerd willen worden, hoe zij zich willen uiten en wat hen inspireert. Want wie bepaalt wat relevant is? Voor die inspiratie kozen de geportretteerden een foto uit de Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Het resultaat toont een prachtige verscheidenheid aan unieke vrouwen.

Beeld: Anita Preining, Sebiha Öztaş