Dankzij bijdragen van diverse fondsen kan het museum haar permanente expositie over Wageningen tijdens WOII gedeeltelijk nieuw inrichten. De expositie is aangepast aan moderne museumvereisten en is daarmee ook aantrekkelijk voor jongere bezoekers. In april 2021 wordt de vernieuwde zaal geopend in het kader van de herdenking van 75 (+1) jaar bevrijding in Nederland.
Voor het museum vormde het ijkpunt 2020 een aansporing om de vaste opstelling over WOII en Wageningen te herzien. Juist in Wageningen waar op 5 mei 1945 de capitulatie-acte werd ondertekend en dat sindsdien bekend staat als ‘Stad der Bevrijding’ is het cruciaal om het verhaal van oorlog en vrede aansprekend weer te geven.
De inrichting van zaal 40-45 vertelt de historie van de oorlogsjaren in Wageningen: twee evacuaties, waarvan één gepland doordat bekend was dat Wageningen bij het uitbreken van de oorlog in het schootsveld zou liggen tussen het Duitse en het Nederlandse leger. Na de luchtlandingen van 17 september 1944, toen Engelse en Poolse troepen de Betuwe bezetten, was Wageningen opnieuw frontstad geworden en de bewoners moesten voor de tweede keer evacueren. De onderhandelingen tussen de Duitsers en de geallieerden vonden dan ook plaats in een uitgestorven stad.
De wederopbouw van het in puin geschoten centrum van Wageningen vond niet ná de oorlog plaats, maar al in het eerste oorlogsjaar met medewerking van de bezetters. Vanuit Wageningen vonden de voedseltransporten plaats naar de hongerende randstad.
De vernieuwde expositie is onder meer aangevuld met twee introductiefilms, verdiepende informatie in een touchscreen, een interactieve plattegrond van Wageningen, een ladekast die het mogelijk maakt interessant maar kwetsbaar materiaal te exposeren en het verbeteren en aanvullen van de opstelling met veel nieuwe voorwerpen. Voor de jeugd is er een interactief spel waardoor ze spelenderwijs kennis verwerven over de geschiedenis van WOII in Wageningen.
Bovendien is de expositie – doordat de teksten in het Engels en Duits zijn vertaald – ook begrijpelijk en aantrekkelijk gemaakt voor een internationaal publiek.