Er lijkt iets te groeien in de Bergkerk. Op een ondergrond van graniet ligt een tapijt – of moeten we het een compositie noemen? – van verschillende soorten gras. In de immense lege ruimte tussen wanden en gewelven van baksteen zweven takken en kolommen met gaten erin en een glimmend oppervlak waarvan je niet weet of het lichtgevende schimmels zijn of resten van vroegere beschildering. Hier en daar hangt een dierenhuid, letterlijk getekend door het leven. Beelden die ondanks hun stille aanwezigheid een spectaculair effect hebben.

Sibyl Heijnen is de eerste exposant die invulling geeft aan de ambitie van de Bergkerk en Stichting dEVENTer om in tentoonstellingen ook het sacrale karakter van het gebouw te benadrukken. De bijzondere waarde van de kerk als historisch erfgoed komt zo samen met nieuwe en opzienbarende kunstuitingen van onze tijd.

Alles wat Sibyl Heijnen in de ruimte heeft gebracht herinnert aan leven. In de installatie Zien, horen, voelen: zoeken naar de ziel van de Bergkerk, lijkt ze te schilderen met materialen die zich daar helemaal niet voor lenen zoals perkament en rubber, kunstgras en takken. Met goud, aluminium en zout zijn plekken geaccentueerd die daardoor oplichten en de sfeer versterken van gewichtloosheid en rust.

De componist Nicholas Thayer maakte in opdracht van Sibyl Heijnen de klankcompositie 300,000 Lights, die reageert op het binnenvallende licht in de kerk. Daarmee legt hij op een ander zintuiglijk niveau opnieuw een verbinding met buiten. Zijn klank en de objecten van Sibyl Heijnen nemen bezit van de schijnbare leegte en stilte die hier onder normale omstandigheden heersen. Leegte en stilte zijn de voedingsbodem waarop woorden en beelden groeien. 
De samenklank van beeld, licht en geluid schept een nieuwe context in dit historische monument. De geschiedenis wordt er verbonden met de natuur, leven en dood, en het verstrijken van de tijd. Filmer Johan de Ruyter maakte op basis van de reacties in de gastenboeken een impressie van de Bergkerk.

Sibyl Heijnen werkt in de exposities en installaties die zij in meer dan 20 landen heeft getoond, met materialen die tactiel zijn en herkenbare eigenschappen hebben zoals plooibaarheid, kleur, glans, reuk, natuurlijke tekening. Altijd reageert zij op de ruimte waarin ze mag werken. Dat levert een intense wisselwerking op tussen haar beelden en de ruimtelijke, historische en symbolische omgeving. 

Beeld: Persbericht Bergkerk Deventer