Identiteit is vandaag het centrale thema in politieke en maatschappelijke debatten. Op zoek naar hun maatschappelijke rol, stellen ook musea zichzelf in vraag. Ze vervellen tot creatieve broeiplaatsen waar verschillende belangengroepen een forum krijgen. Maar wat met de stemlozen? De onbekende kunstenaars met oeuvres zonder achtergrond?

Museum Dr. Guislain beeldt zich de stem in van de zwijgers. Zonder titel is een memoriaal voor onbekende of anonieme kunstenaars. In zijn zoektocht naar logica en structuur, speelt de expo een spel van paradoxen en tegenstellingen. Enkel de verwondering over de nooit gehoorde verhalen houdt stand. Zonder titel is een ode aan de verwarring en een spreekbuis voor de stemlozen.

Beeld: Martens, Zonder titel, Museum Dr. Guislain