Zorginstellingen en -verenigingen dragen een rijke geschiedenis met zich mee. Ze vertelt over hun identiteit en geeft een blik op de benadering van en de evoluerende visie op zorg. Ze geeft niet alleen een inkijk in de organisatie zelf, maar ook in de gemeenschap en maatschappij die ze vertegenwoordigt. Waar komen ze vandaan, welke veranderingen zijn er waar te nemen en hoe beweegt het verder? In archieven zit veel informatie dat onderzoekers kan helpen om inzicht te krijgen in sociaal-maatschappelijke evoluties.

Door de drukke agenda’s, het tekort aan zorgpersoneel en een overbevraagd personeelsbestand is de zorginstelling niet in staat om het archief te beheren. Toch schuilt hier heel wat potentieel dat kan ingezet worden voor het welzijn van bewoners, cliënten en personeel. Zorgzaam erfgoed – een project van KADOC-KU Leuven en Museum Dr. Guislain – wil in samenwerking met de zorg-, erfgoed- en onderzoeksector werken aan de identificatie, kennisopbouw en kennisdeling van het beheer en de valorisatie van het zorgerfgoed in Vlaanderen.

Beeld: Emma Crombé, Zonder Titel