Tentoonstellingen aanmelden

Zwaar Transport (2) over water – voortzetting van de expositie uit 1986

Nationaal Sleepvaart Museum, Maassluis

Zwaar transport over water bestaat eigenlijk al vanaf de voorlaatste eeuwwisseling toen de eerste echte zeeslepers in dienst werden gesteld. Sedert de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt aan het begrip een specifieke uitleg gegeven omdat vanaf die tijd steeds innoverende manieren voor het vervoer van zware en grote lading per schip werden ontwikkeld. Zo ontstonden zware ladingschepen waar de lading met kranen of rollend aan boord werd gebracht; pontons en schepen die (half) afzinkbaar waren. De zeesleepvaart heeft, zowel wat betreft de techniek als de betrokken bedrijven, aan de wieg gestaan van deze ontwikkeling door eerst grote gesleepte (half) afzinkbare pontons en wat later afzinkbare zware ladingschepen met eigen voortstuwing in de vaart te brengen. Wanneer mogelijk bleek het ‘droog’ vervoeren, in plaats van ‘nat’ door het water slepen vaak veiliger, sneller en dus economischer te zijn. Vooral de offshore industrie maar ook andere industrieën profiteren van de voortdurende schaalvergroting van de schepen en mogelijkheden omdat steeds omvangrijkere en zwaardere constructies vrijwel kant en klaar van de productie locatie naar de eindbestemming op land of op zee kan worden getransporteerd. Dit zijn tegenwoordig vaak zeer complexe operaties die vaak lang van te voren op de tekentafel wordt voorbereid. Zwaar transportbedrijven zijn vaak al in een vroeg stadium bij die voorbereidingen betrokken. Gelijk tijd ontstonden er uit gewone vrachtschepen met een ‘zware spier’, speciaal ontworpen schepen met zware kranen en uitgebreide ballastsystemen om zeer zware stukken aan boord te kunnen hijsen of rijden. Ook deze schepen hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

De ontwikkeling van de schepen voor zwaar transport en de bedrijven die zich daar speciaal op toelegden en leggen komen in deze wisseltentoonstelling uitgebreid aan de orde aan de hand van vele foto’s en scheepsmodellen. Ook zijn er filmfragmenten te bewonderen van oudere en nieuwere bijzondere ladingoperaties. Sta versteld van hoe klein de grote schepen van toen zijn ten opzichte van de modernste nieuwe zwaar transportschepen. Nederlandse innovatieve initiatiefnemers en bedrijven hebben altijd een vooraanstaande positie ingenomen in de zwaartransportwereld. Tijdens de wisseltentoonstelling is ook een uitgebreide tentoonstellingswijzer verkrijgbaar waarin de historie van de toonaangevende zwaartransportbedrijven wordt beschreven. Naast de wisseltentoonstelling komt in de permanente expositie de ontwikkeling van de ‘gewone’ zeesleepvaart en Rijn/binnensleepvaart aan de orde. Foto’s en fraaie modellen van de oudste stoomslepers tot de modernste generatie sleepboten zijn te bewonderen. Er ligt oud en nieuw sleepmatereaal en objecten met een bijzonder sleepvaartverhaal er achter. Tot slot zijn een radiohut uit de jaren ‘20 en ‘60 van de vorige eeuw te zien.

Van 23 nov 20 19

t/m 19 apr 20 20