Foto: Margot Brakel

Kees van Dongen. De weg naar succes

Met veelal onbekende en nooit of zelden getoonde bruiklenen uit binnen- en buitenland liet de tentoonstelling zien hoe het Kees van Dongen lukte om uit te groeien tot een van de beroemdste kunstenaars van de twintigste eeuw. Weliswaar staat Van Dongen bekend als een kunstenaar van mondain succes en als gevierd portretschilder, maar hij behoorde tot een voorhoede van kunstenaars die aan het begin van de vorige eeuw artistieke vernieuwing zochten in Parijs.
17 januari t/m 7 mei 2023

Singer Laren

Singer Laren is een uniek, particulier cultureel erfgoed dat bestaat uit een museum, theater en beeldentuin. Opgericht in 1956 door het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer. Het museum herbergt een verrassende en brede verzameling van internationale beeldende kunst uit de periode 1880-1950. Een ‘klassiek moderne’ collectie die veel aanknopingspunten biedt voor een veelzijdig tentoonstellingsbeleid.

Singer Laren, Oude Drift 1, Laren, www.singerlaren.nl