Rob Scholte – Reproductie Verplicht
Na 30 jaar weer een omvattend overzicht van de schilderijen van Rob Scholte (1958). Afbeeldingen uit kunst en reclame, maar ook uit het alledaagse leven vormen het uitgangspunt voor zijn schilderijen. Zonder zich te schamen gebruikt hij bestaande beelden, die hij zichzelf toe-eigent door adequate toevoegingen, aanpassingen en contextverschuivingen. Hij legt onverwachte verbanden en goochelt met de betekenis. Zijn schilderijen dragen bij aan de nieuwe herwaardering van figuratieve kunst in de jaren ‘80, maar hij sluit abstractie helemaal niet uit. Zijn kunst is even idealistisch als commercieel, even alternatief kritisch als gelikt kitschy, zowel ironisch als bloedserieus en steeds paradoxaal. Als geen ander markeert hij de overgang van modern naar postmodern.

Museum de Fundatie
Museum de Fundatie bezit en beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst. Collectie en tentoonstellingen zijn te zien op twee locaties: Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin in Heino/Wijhe en Museum de Fundatie in Zwolle.

Museum de Fundatie, Blijmarkt 20,  Zwolle, www.museumdefundatie.nl