Terug naar Museumtijdschrift

Ik, Maria van Gelre

Film: Jana Kaminski

‘Ik, Maria van Gelre, De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek’, Museum Het Valkhof, Nijmegen
13 oktober 2018 t/m 6 januari 2019
Een origineel tentoonstellingsconcept: een middeleeuwse hertogin en haar getijdenboek. Het rijk geïllustreerde boek van Maria van Gelre, dat vanwege zijn kwetsbaarheid vrijwel nooit wordt geëxposeerd, onderging voorafgaand aan de tentoonstelling een ingrijpende restauratie en was onderwerp van diepgravend letterkundig onderzoek. Met kunstobjecten, gebruiksvoorwerpen, documenten en zelfs muziekfragmenten werden ‘de Máxima van de vijftiende eeuw’ en haar tijd tot leven gewekt en naar het heden gebracht. De bladzijden van het unieke gebedenboek konden met een loep worden bestudeerd. Omdat de bladen halverwege de duur van de tentoonstelling werden verwisseld, loonde het om als bezoeker terug te komen. Geen blockbuster-onderwerp, maar wel een mooie en goed onderbouwde tentoonstelling.

Museum Het Valkhof
Het mooiste van Romeins Nederland, een kleurrijke moderne-kunstcollectie en een prachtige verzameling oude kunst en veel aandacht voor de roemruchte geschiedenis van Nijmegen, met de Valkhofburcht van Karel de Grote. Het museum combineert presentaties over het Romeinse leger en het leven van alledag toen Nijmegen de grootste Romeinse stad van Nederland was, met popart en hedendaags expressionisme, eeuwenoude schilderijen, prenten en kunstnijverheid.

Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen, museumhetvalkhof.nl