Argos is landelijk het leidend instituut voor de kunstenaarsfilm en -video. Zij was het eerste, en is nog steeds het meest complete centrum van deze recente kunstvorm. Haar expertise op het vlak van conservering, restauratie, productie en ontsluiting is ruim erkend. Ze wil landelijk deze hoofdrol blijven spelen, internationaal wil zij haar gerespecteerde sleutelpositie bestendigen. Argos zal nog verbreden, openen en heropenen en zich verder ontwikkelen als de multifunctionele hub tussen kunstenaar en publiek. Ze wil de trigger zijn die kunst en maatschappij blijft confronteren. Argos is de ontmoetingsruimte voor blijvende vernieuwing: stimulerend voor de experimenterende kunstenaar en uitdagend voor het explorerend publiek. Argos’ aanbod zal een voortdurende aanslag zijn op elke vorm van culturele zelfgenoegzaamheid. Ze wil gaan waar nooit iemand gekomen is. Ze zal fundamenteel authentiek blijven pionieren; professioneel, maar nooit berustend.