Arti Legi is een beeldbepalend en karakteristiek rijksmonument aan de Markt te Gouda, dat sinds 1855 huisvesting bood aan de stadstekenschool (Arti) en het kantongerecht (Legi). De geschiedenis van deze locatie gaat echter terug tot de veertiende eeuw. Multifunctioneel Medio 2011 hebben wij het pand gekocht van de Gemeente Gouda. Samen met Frank Goppel, de bekende restauratiearchitect van Gouda, zijn plannen ontwikkeld voor een ingrijpende en omvangrijke restauratie, waarbij het de intentie was het pand zoveel mogelijk zijn oorspronkelijke karakter en uitstraling weer terug te geven. Na de afgifte van de vergunning in maart 2012 is een begin gemaakt met het sloop- en voorbereidingswerkzaamheden en kon in juni de restauratie starten. Naast enkele privéruimtes beschikt het pand nu weer over monumentale vertrekken waar tijdelijke en wisselende exposities kunnen worden gehouden. De ruimtes zijn ook zeer geschikt voor het organiseren van lezingen, recepties, ontvangsten en gelegenheidsdiners. Voor exposities beschikt het pand over 215 m2 expositieruimte, 55 vaste en maximaal 45 variabele wandlengte meters voor het tonen van werken. Veel aandacht is besteed aan uitstraling, materialen, verlichting, comfort en veiligheid. Voor de zolder ontwierp Frank Goppel een plan waardoor circa 150 m2 extra gebruiksruimte voor bijvoorbeeld workshops is ontstaan. Verschillende innovatieve dakramen zorgen hier voor een goede lichtinval, waarvan een deel tot in de hal beneden doorwerkt. Het gehele pand inclusief de zolder is ook toegankelijk gemaakt voor minder validen. Als rijksmonument met een rijke historie hopen wij Arti Legi met deze ingrepen a.h.w. weer een beetje ‘terug te geven’ aan de stad Gouda. Wij zijn iedereen die in uitvoerende of creatieve zin heeft bijgedragen aan de restauratie van Arti Legi erkentelijk. Mede dank zij hen ligt er nu een nieuwe toekomst open voor Arti Legi.