Circl is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld.

“We have a dream”

Het begon met de droom om als ABN AMRO bij te dragen aan een duurzame wereld, waarin niks van wat we maken, kopen of gebruiken verloren gaat. Een nieuwe cyclus van produceren en consumeren. Voor een nieuwe economie, een circulaire economie waarin alle grondstoffen opnieuw ingezet kunnen worden. Je kunt heel lang over duurzaamheid praten, of je gaat het gewoon doen. We beginnen de beweging naar een duurzame wereld bij onszelf.

Economie, dat zijn we immers zelf. Als bank; burger of ondernemer, werknemer of werkgever. Zo is het idee geboren om het circulair paviljoen te bouwen: ‘Circl’. Een circulair gebouw, geïsoleerd door het gebruik van vezels uit 16.000 ingezamelde jeans. Voorzien van een lift die eigendom van de fabrikant blijft en betaald wordt op basis van gebruik. Wat je moet leren doen, leer je door het te doen. We hopen dat iedereen de nieuwe kennis en ervaring die we hebben opgedaan bij de circulaire bouw van Circl gaat gebruiken. We spreken daarom bij Circl niet van copyright, maar liever van een ‘right to copy’.

Dromen. Durven. Doen en delen

We geloven in de nieuwe, circulaire economie en bovenal dat we dit alleen gezamenlijk kunnen realiseren. Circl is ontworpen om spontane ontmoetingen mogelijk te maken. Het is een ontmoetingsplaats voor start-ups en onderwijsinstellingen, voor buurtbewoners en gevestigde ondernemingen, voor overheden en burgers, voor ngo’s en instellingen.

Circl is ook de nieuwe hotspot op de Zuidas, met een restaurant en een rooftopbar. Je kunt bij Circl terecht om te werken, te borrelen en dineren, andere mensen te ontmoeten of een lezing bij te wonen. Circl is vrij toegankelijk– omdat iedereen het verschil kan maken. Connectivity is de sleutel, hiermee begint alles van waarde. Circl denkt breed, inclusief en vooruit. Dus niet óf-óf, maar én-én. Nieuwe verbindingen, nieuwe oplossingen, nieuwe waarden. Veranderen is morgen borgen door vandaag te bewegen. Wij zijn onderweg. We have a dream! Wij zijn Circl. Wie ben jij?