Internationale hedendaagse beeldende kunst met de nadruk op West Europa, persoonlijke voorkeuren. De galerie bindt zich niet aan stromingen en richt zich niet op specifieke kunstuitingen. Binnen het hele scala van de beeldende kunst kiezen wij kunstenaars die zich terdege bewust zijn van de kunsthistorie en persoonlijk, kritisch, oprecht, individueel en vaak obsessief werken aan een eigen oeuvre. De bindende factor tussen kunstenaars onderling en de galerie is de mentaliteit. De galerie organiseert zeven tentoonstellingen per jaar. Daarnaast wordt jaarlijks deelgenomen aan een select aantal kunstbeurzen.
De aangegeven openingstijden gelden uitsluitend tijdens lopende tentoonstellingen. Vriendelijk verzoek de actuele openingstijden te controleren op de website van de galerie.