In Museum Het Land van Thorn wordt de geschiedenis van dit bijzondere Limburgse plaatsje verteld, dat van de 10de tot het eind van de 18de eeuw een zelfstandig vorstendom vormde, geleid door adellijke vrouwen. Aan de hand van voorwerpen, van opgedregde mammoettanden tot en met een maquette van het dorp gemaakt in de jaren zeventig van de vorige eeuw, wordt de geschiedenis van het ‘witte stadje’ verteld. In de het souterrain vinden wisselende tentoonstellingen plaats.