Tentoonstellingen aanmelden

Kunsthuis SYB

Beetsterzwaag, Nederland

Kunsthuis SYB biedt hedendaagse kunstenaars een werkplek in de luwte van de (kunst)wereld. Tijdens een projectperiode in Kunsthuis SYB kunnen kunstenaars zich ontwikkelen door middel van onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, stimulans en ondersteuning. Kunsthuis SYB is een zogenaamde artist-in-residenceplek. Kunstenaars worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes weken in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven. De periode wordt afgesloten met een publiek moment, dat verschillende vormen aan kan nemen. Ook tijdens de werkperiode is SYB in het weekend geopend voor publiek om het werkproces te volgen.