Kunsthuis SYB is een residency: een open, gastvrije woon- en werkplek in Beetsterzwaag, waar experiment, onderzoek en talentontwikkeling centraal staan. Kunsthuis SYB biedt hedendaagse kunstenaars en curatoren een werkplek in de luwte van de (kunst)wereld. Residents worden op basis van een projectvoorstel geselecteerd en uitgenodigd om zes weken in Kunsthuis SYB te werken en te verblijven.

Tijdens een projectperiode in SYB kunnen zij zich ontwikkelen door middel van onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, stimulans en ondersteuning. De periode wordt afgesloten met een publieke presentatie, die verschillende vormen aan kan nemen.