Het Museum voor Hedendaagse Kunsten (MAC’s) is één van de belangrijkste culturele projecten van de Franstalige Gemeenschap van België. Deze nieuwe thuishaven voor de hedendaagse kunsten werd ontworpen door Pierre Hebbelinck, één van de vaandeldragers binnen de heropleving van de Waalse architectuur. Het project past in het kader van de voortdurende herbestemming van de site. Het MAC’s streeft ernaar een zo groot mogelijk aantal mensen gevoelig te maken voor de hedendaagse kunsten, en het geniet dan ook de steun van de Provincie Henegouwen – eigenaar van deze historische site –, van het Waalse Gewest en van de Europese Unie. Bovendien bevindt de site zich op een verbindingsweg tussen Frankrijk, Nederland en Duitsland, waardoor ze één van de meest toegankelijke culturele trekpleisters is geworden. Op de site van Grand Hornu.