In Juni 2002 is er in Achtmaal het militair historisch museum geopend. In het museum ziet u een uitgebreide collectie van uniformen, wapens en ander gebruikte materialen tijdens de periode 1940-1945. Hierbij een groot aantal uniformen en andere zaken gebruikt door de soldaten van de 104e infanterie divisie. We doen ook “levende geschiedenis’’ dat wil zeggen dat we Amerikaanse oorlogsvoertuigen, uniformen, uitrusting, wapens, tenten, persoonlijke materiaal, rantsoenen et cetera verzamelen. We geven met onze voertuigen en gekleed in originele uniformen een beeld van de Amerikaanse soldaat van de Timberwolf divisie anno 1944. We beelden de soldaat zo goed mogelijk uit door een rantsoenen en papierwerk na te maken. We organiseren speciale bijeenkomsten, bevrijdingsritten, kampementen en andere activiteiten op verzoek. We organiseren om de twee jaar een open weekend bij het museum in Achtmaal, we richten dan een Amerikaans tentenkamp op en er worden voertuigen en ander materiaal tentoongesteld. Zie hiervoor ook onze aparte pagina Camp Timberwolf Retreat. We geven op verzoek ook lezingen en uitleg op scholen of ontvangen die in ons museum.