Het Mode & Kant Museum is ondergebracht in een groep historische huizen in hartje Brussel en bewaart ongeveer 15.000 stukken kantwerk, kleding en accessoires die dateren van de 16e eeuw tot vandaag. De collecties blijven de belangrijkste ter wereld voor wat de Brusselse ontwerpen en kleding betreft, die het museum in een Belgische en internationale context wil plaatsen. Sinds enkele jaren versterkt het team van het museum de dialoog tussen de geschiedenis en de hedendaagse mode.

Het textiel kan niet permanent worden tentoongesteld, omdat dat de conservatie ervan niet ten goede komt. Daarom presenteert het museum zijn collecties hoofdzakelijk via tijdelijke tentoonstellingen.

Het Mode & Kant Museum presenteert zijn belangrijkste tentoonstellingen in het hoofdparcours, verdeeld over drie verdiepingen. Deze tentoonstellingen stellen de collecties van het museum voor, aangevuld met stukken in bruikleen. Zij verdiepen zich in het ontwerp, de productie en het sociale gebruik van kleding