Het Nationaal Holocaust Museum komt in de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Tijdens de Holocaust werden met regelmaat joodse kinderen uit de naastgelegen Crèche gedeporteerd naar Westerbork en verder. Hun ouders verbleven aan de overzijde van de straat in de Hollandsche Schouwburg, in afwachting van hetzelfde lot. Een donkere geschiedenis, die vandaag nog steeds vragen oproept, emotioneert en confronteert en die aanzet tot betrokkenheid en waakzaamheid voor de toekomst. De twee locaties vertegenwoordigen samen het verhaal over de Holocaust. De Hollandsche Schouwburg is een plaats van deportatie, collaboratie en nagedachtenis aan de doden, de kweekschool een authentieke plek waar menselijke moed en onbaatzuchtigheid tot uiting kwamen. Het Nationaal Holocaust Museum zal in twee fasen tot stand komen. In de eerste fase zullen de bezoekers door een gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen en evenementen kennis nemen van de veelheid aan verhalen over de Holocaust. Deze worden verteld in kunstzinnige vorm, met authentieke objecten en gebaseerd op persoonlijke verhalen. Tegelijkertijd richt deze fase zich op de fondsenwerving die nodig is om de tweede fase uit te voeren, een definitief Nationaal Holocaust Museum waar de geschiedenis van de Nederlandse jodenvervolging in een brede, internationale context wordt verteld. De Holocaust vormt tevens het uitgangspunt om verwante thema’s te behandelen zoals genocide, integratie van minderheden, religieuze (in)tolerantie, antisemitisme, de schending van mensenrechten en de internationale rechtsorde.

Let op! In verband met Rosj Hasjana en Jom Kipoer zijn alle locaties van het Joods Cultureel Kwartier gesloten op respectievelijk 3, 4 en 12 oktober 2016. Daarnaast heeft de Portugese Synagoge in oktober afwijkende openingstijden vanwege de joodse feestdagen. Kijk op de website voor actuele openingstijden.

Beeld: Nationaal Holocaust Museum (voormalige Hervormde Kweekschool), Plantage Middenlaan 27, Amsterdam (afkomstig van Joods Historisch Museum)