De galerie is gevestigd in een voormalige plattelands lagere school. Er zijn twee tentoonstellingsruimten, waar kunstenaars uit de regio voorrang hebben om te exposeren.

Beeld: Schoolgebouw School van Frieswijk. Foto: Frans Rentink, herfst.