In de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek hangen 14 kruiswegstaties, die Jan Toorop in de periode van 1916-1918 heeft gemaakt voor deze kerk. Ze zijn geschonken door mevr. Paulina de Bruijn-van Lede aan de toenmalige pastoor voor zijn kerk.
Dit jaar hangen deze staties 100 jaar in bovengenoemde kerk. Om die reden zullen deze staties gedurende de periode april-november 2019 speciaal in de belangstelling staan. Er worden lezingen georganiseerd, rondleidingen gegeven, een bijzonder boek wordt uitgegeven en op zo. 14 april 2019 vindt vanaf 15.00 u. een speciale opening plaats