Doormiddel van diverse projecten in de openbare ruimte streven we naar een integratie van kunst in de samenleving zodat kunst zich kan ontwikkelen tot een basisonderdeel van de algemene Nederlandse cultuur. Kunstenaarsinitiatief Stichting Het Raam stelt zich ten doel kunst te tonen op plaatsen in de openbare- en semi-openbare ruimte en het publieke domein. Doormiddel van onze projecten proberen we voldoende ruimte te scheppen waarin onderzoek kan plaatsvinden betreffende de functie van kunst binnen het totale, veelal openbare leven, van de mens. Kunst dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van de directe belevingswereld van deze mens. Door gebruik te maken van de openbare- en semi-openbare ruimte en het bredere segment, het publieke domein, wordt doormiddel van doorlopende interventies op verschillende fronten kunst en publiek dichter bij elkaar gebracht.