De St. Tone & Image presenteert museale muziekfototentoonstellingen, verzorgt lezingen en workshops en onderzoekt muziekfotoarchieven en publiceert hierover.

De Tone & Image Gallery is het Huis van de Muziekfotografie met kennis over het werk van de beste muziekfotografen ter wereld.