De synagoge werd in 1847 in opdracht van de Nederlands Israëlitische gemeente van Kampen gebouwd door stadsarchitect Nicolaas Plomp. Het gebouw diende bijna honderd jaar als bedehuis voor de Joodse gemeenschap in Kampen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de joodse inwoners van Kampen net als elders getroffen door een reeks van anti-joodse maatregelen. Dit ondanks aanvankelijk verzet hiertegen van burgemeester en burgerij. In de tweede helft van 1942 zijn de meeste joden uit Kampen gedeporteerd. Slechts enkelen wisten zich te redden door onder te duiken. In en rond Kampen hebben gedurende de bezetting vele joden ondergedoken gezeten. De synagoge is door NSB-ers gebruikt als opslagplaats, maar is niet beschadigd. Wel werd de hele inboedel vernield. Na de oorlog werd het joodse leven in Kampen niet hervat. In 1947 is de joodse gemeente opgeheven en bij die van Zwolle gevoegd. De synagoge is verkocht en uiteindelijk sinds 1984 in gebruik als Gemeentelijke Expositieruimte Kampen. Aan de buitengevel is een marmeren plaat aangebracht, waarop de namen van de omgebrachte joodse medeburgers staan vermeld. Naast de wisselende kunstexposities op de begane grond is er op de galerij van de expositieruimte – naar een ontwerp van de kunstenaar Rob van de Werdt – een permanente herdenkingstentoonstelling ingericht met betrekking tot de Joodse geschiedenis van Kampen.