In het museum wordt de Westlandse geschiedenis behandeld van de Romeinen tot heden. Extra aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw, de verschillende tuinbouwteelten, de belangrijkste type kassen en het veilingsysteem. Bij het museum bevindt zich een historische tuin, waarin een reconstructie is gemaakt met origineel materiaal van een Westlands tuinbouwbedrijf uit vroeger tijd. In de historische tuin worden op ouderwetse wijze producten gekweekt die vroeger veel voorkwamen in het Westland, zoals de tafeldruif, perziken, pruimen en asperges.