Het leven en werk van Joseph Beuys als inspiratiebron voor jonge internationale kunstenaars: Museum Schloss Moyland (dicht bij de Nederlands-Duitse grens, 36 kilometer van Nijmegen) heeft een tentoonstellingsreeks gelanceerd die de grote collectie en het archiefmateriaal over Joseph Beuys in dialoog brengt met jongere internationale kunstenaars. De uitgenodigde kunstenaars onderzoeken en werken ter plekke en creëren nieuwe performances, schilderijen, tekeningen en/of installaties in het kader van hun artistieke onderzoek naar Joseph Beuys.

In januari 2024 opent Museum Schloss Moyland deel 2 van deze serie met werk van beeldhouwer en installatiekunstenaar Lennart Lahuis, geboren in Hengelo in 1986. Hierin richt hij zich op Beuys’ benadering van de vier elementen water, vuur, aarde en lucht, terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen artistieke interesse in de betekenis en functie van deze elementen benadrukt:

Net als Beuys heeft Lahuis een fundamentele belangstelling voor wetenschappelijke kwesties, waaronder de betekenis van de elementen in natuurlijke processen. Hij relateert nu zijn eigen installaties, foto’s, afbeeldingen en objecten aan overeenkomstige kunstwerken en performance documentaires van Joseph Beuys. De installaties van Lahuis zijn mysterieus en verbazingwekkend. Met technische finesse verschijnen er bijvoorbeeld woorden uit waterdamp in het midden van de tentoonstellingsruimte en verdwijnen ze onmiddellijk weer. Een groot aquarium met een beweegbare vulling van water en klei laat objecten/foto’s verschijnen en weer verdwijnen. Een astronomische klok is geprogrammeerd voor duizenden jaren en beweegt oneindig langzaam. Gebrande beelden geven een idee van wat er is afgebeeld. Er ontstaat een gevoel van de subtiele schoonheid en vergankelijkheid van het menselijk bestaan, dat de bezoeker raakt. Zijn artistieke praktijk stelt universele vragen aan de orde en vraagt de kijker actief na te denken. Op deze manier kan er een kennisverwerving plaatsvinden die bijna doet denken aan alchemie of de oorsprong van wetenschappelijke interesse en die ook nieuwe perspectieven op de kunst van Joseph Beuys mogelijk maakt.

Beeld: Lennart Lahuis, Hydrology, 2023, Courtesy the artist, Foto: Lennart Lahuis