“Weerbarstig, en niet in de klassieke kunsthistorische categorieën onder te brengen.” Dat is hoe het werk van Jef Geys (1934-2018) veelal door kunstcritici wordt omschreven. Want hoewel Geys bekendstaat om zijn ondermijnende en kritische houding tegenover de kunstwereld laat deze ambitieuze overzichtstentoonstelling zien dat zijn werk naast geëngageerd en maatschappijkritisch ook grappig en zintuiglijk is.

Beeld: Jef Geys, Hallo Andy (Hello Andy) 1969, Jef Geys Estate. © Jef Geys Estate – Sabam 2023-2024. Photo: Philippe De Gobert