Het ABC organiseert jaarlijks zogenoemde Wijk te Kijk Tentoonstellingen waarin een bepaalde wijk uit Haarlem of uit de randgemeenten centraal staat. In zo’n expositie wordt het heden, verleden en vooral de toekomst van zo’n wijk belicht. Dit jaar staat Sinnevelt centraal.

De gemeente Haarlem heeft haar ideeën over de toekomst van dit gebied verwoord in de Gebiedsvisie voor de Orionzone waarover in 2024/2025 wordt besloten. De expositie biedt aandacht aan de kansen die in dit gebied liggen op het terrein van groen, onderwijs, sport en vooral ook van seniorenhuisvesting: Nieuw Delftweide van Sint Jacob en Schoterhof van Kennemerhart. Nieuw Delftweide wordt gesloopt en op het Stadionplein gaat nieuw gebouwd worden, maar hoe en voor wie? Een tentoonstelling met een uitgebreid bijprogramma bestaande uit lezingen en excursies waar wordt ingegaan op deze en andere samenhangende vragen.