Akerendam werd in 1636 aangelegd door de Amsterdamse koopman Jan Bicker (1591-1653). Net als veel andere geslaagde Amsterdammers creëerde hij deze buitenplaats om in de zomer het bedompte Amsterdam te ontvluchten. De buitenplaats was door haar ligging aan het Wijckermeer per boot direct vanuit Amsterdam te bereiken. Deze bereikbaarheid maakte dat de oevers van het Wijckermeer aantrekkelijk waren als vestigingsplaats van buitenplaatsen. Tussen 1728 en 1756 kreeg het monumentale huis zijn huidige voorkomen en vermoedelijk stamt de achter het huis gelegen spiegelvijver ook uit die tijd. Rond 1800 bedroeg het grondoppervlak 17 hectare waarvan er sinds 1850 nog slechts 2.5 hectare resteren. In die tijd verkoopt Adriaan Teding van Berkhout de buitenplaats aan de familie Sluyterman van Loo. Een lid van deze familie bracht haar hele bezit in 1916 onder in de Stichting Sluyterman van Loo. Deze charitatieve organisatie spant zich tot aan de dag van vandaag in voor het behoud van Akerendam en het welzijn van ouderen. In 1947 vond een grote restauratie plaats van huis en tuin. Van de hand van de destijds bekende landschapsarchitect J.T.P Bijhouwer (1898-1974) is de formele tuin. Deze ligt ten zuidwesten van het huis en werd eind jaren ’90 voorzien van nieuwe borders naar een ontwerp van Piet Oudolf (1944). Een interessant aspect is de Frans classicistische vijver, die men reconstrueerde nadat deze bij baggerwerkzaamheden in 1966 weer was teruggevonden. Na 1980 kreeg de tuin enige elementen terug die vanouds thuishoren op een buitenplaats. De ommuurde moestuin werd heraangelegd en er werden een oranjerie, een schuur en een plantenkas gebouwd naar een ontwerp van de architect René Bosch van Drakenstein. Op Akerendam zijn huis en tuin nog een eenheid en het geheel is een van beter bewaard gebleven historische buitenplaatsen van ons land. Let op: de tuin is te bezichtigen tussen 26 mei en 17 september. Het huis zelf is niet open gesteld voor publiek.