Amsterdam UMC biedt onderdak aan de grootste permanent geëxposeerde collectie Nederlandse beeldende kunst van na 1945. De basis daarvoor werd gelegd ten tijde van de bouw in het begin van de jaren tachtig, toen de zogenoemde 1%-regeling een serie weloverwogen opdrachten en aankopen mogelijk maakte. Het streven was een verzameling op te bouwen die de verschillende stromingen van de naoorlogse Nederlandse kunst weerspiegelt. In de loop der jaren is de collectie aangevuld met tal van schenkingen, werken in langdurig bruikleen en aankopen. Behalve circa 7000 schilderijen, foto’s en werken op papier omvat de Amsterdam UMC Kunstcollectie een groot aantal monumentale objecten en video’s.
In de AMC Brummelkamp galerie worden wisselende exposities ingericht met werk van kunstenaars die in de kunstcollectie van Amsterdam UMC opgenomen zijn of zullen worden.