De Beekman Foundation werd in 2006 in het leven geroepen door de in België geboren, maar toen al in de Verenigde Staten woonachtige kunstenaar Jan Beekman (1929). De Stichting heeft enerzijds het opzet het werk van Beekman te beheren, te archiveren, te bestuderen en te documenteren, en het door middel van tentoonstellingen, een website, lezingen, en andere kanalen een grotere uitstraling mee te geven. Anderzijds wil de Stichting echter ook initiatieven en -vooral jonge- kunstenaars en wetenschappers ondersteunen, waarvan het gedachtegoed sterk bij dat van Beekman aanleunt. Centraal staan daarbij een nauwe band met de natuur en vaak vergeten bevolkingsgroepen die een zo groot mogelijke harmonie met hun omgeving nastreven, sociaal engagement in het algemeen, en een grensoverschrijdende aanpak, interdisciplinair en multicultureel;
Conform met die grensoverschrijdende ecologische missie heeft de Stichting zowel een zetel in het voormalige woonhuis cum atelier van Beekman in een idyllisch gehucht van Beauvoorde, bij Veurne, als in het al even pastorale Preston-Ledyard, in de woodlands van Southeastern Connecticut, benoorden New York, waar Beekman woont en werkt sinds 1997.
Terwijl de beheerraad van de Stichting grondig herschikt en uitgebreid wordt, opent de zetel in Beauvoorde haar deuren als een open platform, met ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, conferenties, debatten, onderzoek, filmvoorstellingen, concerten, performances, workshops, een residentie voor kunstenaars, en dergelijke meer. Daarnaast blijft de stichting echter ook buitenshuis werken.