In een dynamisch gebied dat getekend wordt door verdronken dorpen, windturbines, rechtlijnig getrokken akkers en kronkelende maren door natuur, landbouw en (offshore) industrie biedt Bierumer School kunstenaars ruimte voor productie en presentatie. Bierumer School is gericht op experiment en ontwikkeling, waarbij kunst vragen stelt en niet altijd uit is op een antwoord. Een plek voor de verbeelding van het niet direct benoembare. Een open en actieve vrijplaats voor kunstenaars in alle disciplines.
Bierumer School wil een platform bieden aan met name jonge kunstenaars voor het maken en presenteren van werk dat op een andere manier niet tentoongesteld of gemaakt kan worden. Dit vertaalt zich in de praktijk vaak naar unieke installaties gebaseerd in en op het kenmerkende schoolgebouw, waarbij vaak de relatie met de omgeving wordt gezocht. Bierumer School is tegelijkertijd een presentatie-instelling voor hedendaagse kunst voor de regio Noord-Oost Groningen.

Beeld: Logo Bierumerschool