CIAP wil een brede werking uitbouwen op het vlak van de hedendaagse beeldende kunst en deze promoten in al haar aspecten. Dit vanuit de overtuiging dat actuele kunst een onmisbare schakel is in een open en democratische samenleving. De vereniging wil actief bemiddelen tussen kunstenaar, publiek en overheid. Een eerste pijler is de publiekswerking. De vereniging streeft er naar het draagvlak voor hedendaagse kunst te verbreden en te verdiepen. Zij wil dus een breder publiek aanspreken en het reeds geïnteresseerde publiek nauwer betrekken bij actuele kunst. CIAP sensibiliseert en informeert het publiek door middel van tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen, publicaties, een nieuwsbrief en een website. CIAP streeft er ook naar om de kunstproductie te stimuleren en kunstenaars te ondersteunen door middel van tentoonstellingsprojecten en de uitgave van grafiek en multipels. Verder wil CIAP de overheden ertoe aanzetten tot een duurzaam engagement inzake hedendaagse kunst. Wij zijn er immers van overtuigd dat er in Limburg wel degelijk een publiek en een ‘markt’ bestaat voor actuele kunst. Limburg is een jonge provincie, een centraal gelegen regio met een groot groeipotentieel op cultureel gebied. Een museum voor hedendaagse kunst is in Limburg zeker op zijn plaats, en CIAP is en blijft de pleitbezorger van deze zaak.