De 11 Lijnen is een plaats waar hedendaagse kunst getoond wordt. Het is een plaats die niet midden in het ART-spektakel ligt, maar een plek voor rust en bezinning.
Kunstenaars die een scharnierfunctie vervullen en grenzen verleggen worden uitgenodigd om een project te maken.
Griet Dupont, kinder- en jeugdpsychiater van beroep is geboeid door kwaliteit, essentie en innovatie van dingen.
De zoektocht naar essentie en innovatie beperkt zich niet alleen tot kunst, maar is een “way of living”, vormt een geheel, een totaal integratie van alle leefaspecten o.a. wonen en ook de landbouw.
Griet Dupont woont met haar man Guido van Middelem in diens familiale hoeve. Op deze site heeft de Portugese architect Alvaro Siza een woonhuis gebouwd dat perfect aansluit op de oude hoeve. Het is het enige gebouw van de wereldberoemde architect in België. Hij wilde de opdracht slechts aanvaarden omdat in de hoeve drie functies verenigd worden : een woonfunctie, een landbouwfunctie en een kunstfunctie.
De rode draad is: het aandurven grondige keuzes te maken, wars van mainstream en grootste gemene delers.