De Draiflessen Collection is in 2009 gestart als privé-initiatief van ondernemersfamilie Brenninkmeijer. Het kunstmuseum dient een publiek doel en is voor iedereen toegankelijk. Er worden regelmatig exposities gehouden over maatschappelijk relevante thema’s die uit artistiek en wetenschappelijk perspectief worden belicht. Rondom elke tentoonstelling worden tal van activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er een uitgebreid educatief programma en zijn er workshops voor volwassenen, kinderen en gezinnen en rondleidingen voor speciale groepen, zoals mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De voorvaderen van de Brenninkmeijers waren zogeheten Tüötten (‘teuten’), Westfaalse marskramers die met name in de 17de en 18de eeuw door Duitsland en Noord-Europa trokken en handelden in linnen. Als locatie koos de familie voor Mettingen, een directe verwijzing naar de de Westfaalse wortels. De keuze voor Mettingen was ook ingegeven door de wens om het culturele aanbod in deze regio, relatief ver weg van de grote steden, te versterken. De naam „Draiflessen“ is een samengesteld woord dat is afgeleid van de oude taal van de teuten. In de twee woordstammen „drai“ (betekenis: drie, Drievuldigheid, draaien, handel drijven) en “flessen” (betekenis: vlas, linnen, Heimat) komen twee dingen samen die voor de familie erg belangrijk zijn: de nauwe verbondenheid met hun Westfaalse wortels, hun christelijke geloof en hun ondernemerschap dat ooit zijn oorsprong vond in de textielhandel.