Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.
In het museum staat niet alleen de geschiedenis van de Friese scheepvaart centraal, maar ook de historie van de stad Sneek. De zeevaart, het skûtsjesilen, de Sneekweek, de Elfstedentocht en de beroemde Sneker Waterpoort. Het zijn maar een paar van de vele onderwerpen die aan bod komen.
Voor de kinderen is er een spannend Kindermuseum waar veel te beleven is.