Een clubhuis als galerie: De biertap als beloning voor goede- maar meestal troost voor slechte golfronden mag in de ogen van Van Hemert wel in een wat vrolijker entourage staan. Maar ja, vereniging, commissies, honderden leden, smaken, voorkeuren, inspraakrondes, zulks schiet niet op; dan maar wat kunst aan de muur en hopen dat de barconversatie niet langer alleen een verkeerde cq briljante afslag/put behelst. De gedachte is om eens in de twee à drie maanden een beroepsmatig werkend kunstenaar uit te nodigen om onze “huiskamer” wat kleurrijker te maken.