Galerie Nieuw Schoten is opgericht in 1999 en is gevestigd in Haarlem. De gevarieerde collectie bestaat uit ongeveer 2000 tekeningen, aquarellen en schilderijen van Nederlandse en Belgische kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw. De nadruk ligt in de negentiende-eeuwse collectie op de Nederlandse romantiek en het impressionisme van de Haagse en Amsterdamse School. De twintigste-eeuwse collectie omvat onder meer werk van Nederlandse neo-impressionisten, luministen, klassieke modernisten, expressionisten, realisten en na-oorlogse abstracte kunstenaars. De galerie heeft meer dan 100 tentoonstellingen georganiseerd in Nederland en buitenland. De galerie werkt samen met verschillende galeries en kunsthandelaren in België, Brazilië, Duitsland, Letland en de U.S.