De Grote Kerk van Almelo is het oudste gebouw van de stad en vormt samen met naastgelegen Huize Almelo de kern van de historische binnenstad. De kerk stamt uit 1740 maar heeft een koordeel uit de late vijftiende eeuw. Hij wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente Almelo, maar kent ook veelvuldig cultureel gebruik. Er zijn regelmatig koor- en orgelconcerten en bij de entree wordt kunst geëxposeerd. Monumentale elementen in de kerk zijn het prachtige orgel, grafmonumenten in het koordeel en 3de gravenbank. De kerk is vast onderdeel van stadsrondleidingen. Hij is voor bezoek open op vrijdag 13:30-15:30 uur, zaterdag 13:00-16:00 (met kerkgidsen en orgelbespeling vanaf 15 uur). Ook elke laatste zondag van de maand 13:00-15:00 uur, als ook kunstenaarsateliers in de omgeving de deuren openen. Incidenteel kan de openstelling niet doorgaan wegens bijvoorbeeld een concert.